Huishoudelijk regelement:

  • U ontvangt van ons een telefoonnummer waardoor u toegang kunt verschaffen tot ons terrein. Het telefoonnummer voor toegangspoort is strikt persoonlijk, misbruik moet te allen tijde voorkomen worden. Zie erop toe dat anderen niet met u ‘’meeliften.’’ Indien u het telefoonnummer voor toegang bent vergeten, de poort gaat niet open of u ziet verdachte zaken, neem dan contact met ons op (06-30582127).
  • Onze openingstijden zijn dagelijks van 06.00 t/m 22.00 uur, 7 dagen per week. Probeer daarnaast bij het aankomen en het wegrijden zo min mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken. Zorg er tevens voor dat andere huurders geen last van u ondervinden.
  • U betreedt ten allen tijde ons terrein op eigen risico en wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid honoreren. U dient ons terrein stapvoets te betreden met uw voertuig.
  • Denekamp Opslag is alleen een opslagfaciliteit en geen (bedrijfsmatige)werkplaats. De gebruiker mag deze ruimte niet doorverhuren aan derden.
  • U bent verplicht uw opslagunit ten allen tijde op slot te doen als u hier niet aanwezig bent met het door ons toevertrouwde slot. Sleutels kunnen en mogen niet bijgemaakt worden door de gebruiker en bij verlies van sleutels dit direct melden aan de verhuurder. Wij hebben een loper(of reservesleutel) in ons bezit.
  • Het is niet toegestaan om toxische, ontvlambare of andere milieugevaarlijke stoffen op te slaan en aan bederf onderhevige zaken of levende organismen in het gehuurde op te slaan of te laten verblijven.
  • In de ruimten mogen er geen planten en of dieren in geteeld worden.
  • Voorkom schade. Het is niet toegestaan in de wanden van de unit te boren en/of hierop bevestigingsmaterialen te monteren. Stellingen dienen los te staan van de wanden. Geef schade en andere onrechtmatigheden onmiddellijk door aan ons.
  • Wij controleren frequent uw ruimte of hetgeen wij met elkaar afgesproken hebben in de huisregels, de algemene voorwaarden en de gebruikersovereenkomst nagekomen wordt. Dit houden wij schriftelijk bij. Eventuele gebreken en/of niet nakomen van bovengenoemde regels zullen bij binnen 5 werkdagen aan de gebruiker melden om dit op te lossen. Eventuele kosten worden in rekening gebracht bij de gebruiker.  
  • Het is niet toegestaan om verboden goederen en/of afval achter te laten in, op of rond ons terrein. Schoonmaak/verwijderingskosten zijn voor rekening van de veroorzaker met een minimum van € 50,--. Wij werken met een uurtarief van € 50,-- excl. BTW.
  • Parkeer uw auto`s op de daarvoor bestemde en aangewezen plaatsen op het terrein, dit om overlast te voorkomen voor de medegebruikers. Aanhangwagens en ander aanhangige voertuigen mogen niet op ons terrein neergezet worden en dienen in de ruimten te verblijven.
  • Onze gebouwen zijn verzekerd tegen brand en storm. U dient een eigen inboedelverzekering voor uw inventaris af te sluiten.
  • Bij het niet tijdig betalen binnen de afgesproken betalingstermijn, wordt de toegangspoort voor u geblokkeerd en kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden. Tevens kunnen de goederen en ontruimingskosten op uw kosten verwijderd worden.  
  • Bij het niet nakomen of overtreden van bovenstaande regels kan verhuurder ten alle tijd per direct de gebruikersovereenkomst op zeggen schriftelijk per mail.